Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
7:30 – 8:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΒΟΥΛΑ
7:30 – 8:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ
7:30 – 8:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ
7:30 – 8:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ
7:30 – 8:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ
08:30 – 09:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
HYDROTHERAPY
ΒΟΥΛΑ
08:30 – 09:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
HYDROTHERAPY
ΓΙΑΝΝΗΣ
08:30 – 09:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
HYDROTHERAPY
ΓΙΑΝΝΗΣ
08:30 – 09:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
HYDROTHERAPY
ΓΙΑΝΝΗΣ
08:30 – 09:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
HYDROTHERAPY
ΓΙΑΝΝΗΣ
09:30-12:30
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
09:30-10:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
09:30-10:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
10:30-11:15
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
15:00-18:30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
15:00-18:30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
15:00-18:30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
15:00-18:30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
15:00-18:30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
18:00-19:00
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
18:00-19:00
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΑΛΩ
18:30-19:30
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
18:00-19:00
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
19:00-20:00
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΑ
19:00-20:00
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΛΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
19:00-20:00
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΑ
19:00-20:00
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΛΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
19:00-20:00
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΑ
19:00-19:45
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
19:00-20:00
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΑΛΩ
19:00-19:45
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤΑΛΩ
19:00-20:00
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΑΛΩ
19:00-19:45
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ